product banner
The Team Management Profile

TMW 8 SWEDISH NoTM RGB Jan20 180px

Team Management Profil

En förståelse för arbetspreferenser är en avgörande del i utvecklingen av individuella, team och organisatoriska prestationer. Team Management Systems' frågeformulär Team Management Profil är en utvärdering med 60 frågor inriktade på att stärka förståelsen för individens syn på sitt arbete.

Team Management-profilen som är baserad på svaren till frågeformuläret profil, tillhandahåller konstruktiv arbetsbaserad information som anger huvuddragen av individens arbetspreferenser och de starka sidor personen för med sig till sitt team.

Arbetspreferenser utforskas vad gäller:

 • Hur individen helst relaterar till andra
 • Hur individen samlar och använder information
 • Hur individen fattar beslut
 • Hur individen organiserar sig själv och andra

Den personliga Team Managementprofilen lyfter fram individens dominerande och närliggande arbetspreferensområden inklusive information inriktad på:

 • Individuella styrkor och ledarskapsstyrkor
 • Beslutsfattande
 • Interpersonella färdigheter
 • Teambuilding

………viktig information för utveckling av individer och team.

Dessutom gör Områden för personlig utveckling och Nyckelpunkter det möjligt för individen att utveckla målinriktade handlingsplaner och förbättra sin prestanda.

Information om Integrering hjälper teamets medlemmar att förstå hur man på bästa sätt kan kommunicera med varandra.

Normdata ingår för jämförelse av egna arbetspreferenser med chefer världen over.

Frågeformuläret Team Management Profil och tillhörande profiler används av ledande företag världen over i olika sammanhang inklusive:

 • Teamutveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Talent management
 • Kvalitetsinitiativ
 • Ledarutbildning
 • Utvecklingssamtal
 • Karriärutveckling
 • Mångfaldsutbildning
 • Organisationsutveckling